Skip links

Tractaatweg Boskalis


Boskalis krijgt de verbreding van de Tractaatweg (N62) gegund, een opdracht van de Provincie Zeeland. SDA adviseert Boskalis op het gebied van biobased materiaal gebruik en begeleid ze tijdens de uitvoering. De provincie heeft de markt uitgedaagd om een nieuw biobased product te ontwikkelen en als pilot toe te passen op het project. Voor de pilot is gekozen voor biobased schrikhekken op de rotondes.

Tractaatweg – Boskalis